III Zespół Kuratorski

III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń  w Sprawach Karnych

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
58-300 Wałbrzych, Słowackiego 11

Sekretariat Zespołu
pok. 110, tel. (74) 88-67-032; fax (74) 84-30-497
email: sekretariat.zespol3@walbrzych.sr.gov.pl
Starszy sekretarz – Dorota Laskowska

godziny przyjęć interesantów
poniedziałek - piątek
w godz. 7.00- 15.00

 

Kierownik III Zespołu Kuratorów 
mgr Sylwia Mincewicz
pok. 111 tel. tel. (74) 88-67-030
e-mail: sylwia.mincewicz@walbrzych.sr.gov.pl
przyjmuje interesantów: 
poniedziałek, środa, czwartek
w godzinach: 7.00-15.00

Kuratorzy Zawodowi III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych
przyjmują interesantów wg następującego grafiku:

Kurator zawodowy

Dni dyżuru

Nr telefonu, e-mail

Elżbieta Balcerzak

poniedziałek, środa

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-022

Ireneusz Balcerzak

poniedziałek, czwartek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-045 

Tomasz Dolata

wtorek, piątek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-026

Anna Gałusińska

środa, piątek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-041

Bernadetta Janeczek- Połeć

wtorek, piątek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-039

Tamara Kustoś- Moczarska

wtorek, czwartek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-046

Olimpia Leśniowska

wtorek, czwartek

godz. 8.00-15.00

(74) 88-67-046

Anna Mazurkiewicz

poniedziałek, czwartek

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-023

Krzysztof Mierzwa

poniedziałek, środa

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-045

Urszula Śleszyńska

poniedziałek, środa

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-015

Wiesław Mocarski

poniedziałek, środa

godz. 7.00-15.00

(74) 88-67-015

Mateusz Dziliński

wtorek, piątek

godz. 7.00-15.00

(74)  88-67-039

Aleksandra Witko

poniedziałek, środa

godz. 7.00-15.00

 (74) 88-67-025

 

Rejestr zmian dla: III Zespół Kuratorski