Ośrodki Kuratorskie

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 25.03.2020 r. ws. zawieszenia działalności ośrodków kuratorskich:

Zarządzenie Prezesa SO w Świdnicy z dn. 25.03.2020 r. ws. zawieszenia działalności ośrodków kuratorskich.pdf


Ośrodek kuratorski nr 1

ul. Słowackiego 15a/1a (I Piętro), 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 84-29-601
Kierownik ośrodka Edward Piechowicz

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

15.00 - 18.00

15.00 - 19.00

Małgorzata Solarik – Mańka

Dorota Bukowska

Wtorek

 

15.00 - 19.00

13.00 - 17.00

Edward Piechowicz

Małgorzata Solarik - Mańka

Środa

 

14.00 - 18.00

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

Dorota Bukowska

Jadwiga Lemańska

Alina Zwolińska – socjoterapia

Czwartek

 

14.00 - 18.00

13.00 - 17.00

15.00 - 19.00

Jadwiga Lemańska

Edward Piechowicz

Alina Zwolińska – socjoterapia

Ośrodek kuratorski nr 2

ul. Fornalskiej 3, 58-370 Boguszów Gorce
tel. (74) 84-49-300
Kierownik ośrodka Adrian Gębski

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

14.30 - 18.30

Beata Tomasik
Joanna Szczepanek
Radosław Bujak

Wtorek

 

14.30 - 18.30 Arkadiusz Gębski
Barbara Socha

Środa

14.30 - 18.30 Radosław Bujak
Joanna Szczepanek

Czwartek

14.30 - 18.30 Beata Tomasik
Joanna Szczepanek
Radosław Bujak

 

Ośrodek kuratorski nr 3

ul. Hetmańska 1, 58-314 Wałbrzych
tel. (74) 84-31-126
Kierownik ośrodka Piotr Grodzki

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

13.30 - 18.30

Agnieszka Karska-Prochera
Beata Walewska-Szewczyk

Wtorek

 

13.30 - 18.30

Agnieszka Karska-Prochera
Beata Walewska-Szewczyk

Środa

 

13.30 - 18.30 Anna Neuberg

Czwartek

 

13.30 - 18.30 Anna Neuberg

Ośrodek kuratorski nr 5

ul. 1 Maja 154 58-305 Wałbrzych
tel. (74) 84-90-570
Kierownik ośrodka Dorota Zbojeńska - Walczak

Dzień tygodnia

Godziny prowadzenia zajęć

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia

Poniedziałek

 

14.00-18.00

15.00-19.00

15:15-19:00
Katarzyna Turek-Kalinowska

Elżbieta Orzechowska- socjoterapia

Jarosław Karolewski

Wtorek

 

14.00-18.15

16.00-19.00
Jarosław Karolewski

Dorota Zbojeńska-Walczak

Środa

 

14.00-18.15

16.00-19.00
Mariusz Gusarow

Dorota Zbojeńska-Walczak

Czwartek

 

14.00-18.00

15.15-19.00
 
16.00-19.00
Katarzyna Turek-Kalinowska

Mariusz Gusarow

Elżbieta Orzechowska- socjoterapia

Rejestr zmian dla: Ośrodki Kuratorskie