Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny:
1. Pawelec Wioletta – Przewodniczący Wydziału 
2. Drabik Marcin 
3. Majcher Kamil 
4. Kamińska- Walkiewicz Patrycja
5. Niewczas- Nowakowska Monika
6. Tomaszewski Jacek
7. Zofia Gluza
8. Hanna Płonka
9. Podlacka Elżbieta - Referendarz sądowy
10. Bielska-Bujwid Anna - Asesor sądowy
11. Justyna Serkies - Asesor sądowy
12. Gustab Sylwia - Referendarz sądowy

II Wydział Karny:
1. Muzyka Ewa- Przewodniczący wydziału
2. Socha Maciej
3. Szwedo Iwona
4. Poradzisz Sylwia – Z-ca Przewodniczącego wydziału
5. Szeremeta Bartosz

III Wydział Karny:
1. Rzepecka- Wiatrowska Marzena – Przewodniczący wydziału
2. Augustowski Paweł
3. Glijerska- Socha Anna
4. Kwiatek Fryderyk – Z-ca Przewodniczącego wydziału
5. Procyk Daniel
6. Kowalski Sebastian

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Frączkiewicz Krystyna – Przewodniczący wydziału
2. Chwalisz- Kłyszejko Bożena - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Grzymajło Małgorzata
4. Dmytrasz Urszula
5. Glabisz Małgorzata
6. Durko Elżbieta
7. Dobrzański Wacław

V Wydział Pracy:
1. Barczyk- Bołoz Izabela - Przewodniczący wydziału

VI Wydział Gospodarczy:
1. Szafrański Jerzy- Przewodniczący wydziału
2. Iwanek Jarosław
3. Kozakiewicz Łukasz- Z-ca Przewodniczącego wydziału
4. Kurpisz-Rybak Magdalena
5. Koźbiał Beata

VII Wydział Ksiąg Wieczystych: 
1. Koźbiał Beata- Przewodniczący wydziału
2. Kaszuba Anna - Referendarz sądowy
3. Jasińska Agnieszka - Referendarz sądowy


VIII Wydział Cywilny: 
1. Zaręba Anna - Przewodniczący wydziału
2. Banach Paweł - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Sawicz Maja - delegowana do SO w Świdnicy
4. Borszowska-Moszowska Kamila
5. Szymańska-Demska Magdalena
6. Magdalena Mroczkowska
7. Tęcza-Paciorek Anna
8. Paweł Kapralski - Asesor
9. Ślęzak Agnieszka - Referendarz sądowy
10. Filip Truszczyński - Referendarz sądowy

Sekcja Wykonywania Orzeczeń i Windykacji Należności Sądowych:
1. Abramowska-Podlińska Aleksandra - kierownik 
2. Starzyńska Alina
3. Rzepecka-Wiatrowska Marzena