Lista sędziów wraz z podziałem czynności

I Wydział Cywilny:
1. Majcher Kamil – Przewodniczący Wydziału
2. Niewczas- Nowakowska Monika - Z-ca Przerodniczącego Wydziału
3. Drabik Marcin 
4. Gluza Zofia
5. Kamińska- Walkiewicz Patrycja
6. Pawelec Wioletta
7. Płonka Hanna
8. Tomaszewski Jacek
9. Justyna Serkies - Asesor sądowy
10. Gustab Sylwia - Referendarz sądowy
11. Podlacka Elżbieta - Referendarz sądowy

III Wydział Karny:
1. Kowalski Sebastian – Przewodniczący wydziału

2. Augustowski Paweł – Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Abramowska-Podlińska Aleksandra
4. Kwiatek Fryderyk
5. Muzyka Ewa
6. Poradzisz Sylwia
7. Procyk Daniel
8. Rzepecka- Wiatrowska Marzena
9. Socha Maciej
10. Szwedo Iwona

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich:
1. Frączkiewicz Krystyna – Przewodniczący wydziału
2. Chwalisz- Kłyszejko Bożena - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Dmytrasz Urszula
4. Dobrzański Wacław
5. Durko Elżbieta
6. Glabisz Małgorzata
7. Grzymajło Małgorzata
8. Starzyńska Alina

V Wydział Pracy:
1. Barczyk- Bołoz Izabela - Przewodniczący wydziału

VI Wydział Gospodarczy:
1. Szafrański Jerzy- Przewodniczący wydziału
2. Kozakiewicz Łukasz- Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Iwanek Jarosław
4. Kurpisz-Rybak Magdalena

VII Wydział Ksiąg Wieczystych: 
1. Jasińska Agnieszka - Przewodniczący wydziału
2. Ślęzak Agnieszka - Referendarz sądowy

VIII Wydział Cywilny: 
1. Koźbiał Beata - Przewodniczący wydziału
2. Borszowska-Moszowska Kamila - Z-ca Przewodniczącego wydziału
3. Banach Paweł
4. Mroczkowska Magdalena
5. Sawicz Maja - delegowana do SO w Świdnicy
6. Szymańska-Demska Magdalena
7. Tęcza-Paciorek Anna
8. Zaręba Anna
9. Kapralski Paweł - Asesor
10. Filip Truszczyński - Referendarz sądowy

Pliki do pobrania