Stałe dyżury informacyjne mediatorów w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu informuje, że z dniem 4 września 2019 r. wprowadza stałe dyżury informacyjne mediatorów.

Dyżury mediatorów odbywać się będą w każdą środę w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie tut. Sądu przy ul. Słowackiego 11a , pok. 105 - I piętro.

Dyżury mają charakter wyłącznie informacyjny. Osobom zainteresowanym zostanie przekazana niezbędna wiedza do podjęcia decyzji o skorzystaniu z instytucji mediacji w toku postępowania sądowego, a w szczególności jakie korzyści daje mediacja i w jakiej formie przebiega.

Mediacja – to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Sądu Okręgowego  w Świdnicy:

http://swidnica.so.gov.pl/pl/dokumenty/Mediacje

 

Rejestr zmian dla: Stałe dyżury informacyjne mediatorów w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu