Zarządzenie - 22 grudnia 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników SRW.

Zarządzenie nr 011-130/2017 Prezesa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 26.09.2017r. w sprawie ustalenia 22 grudnia 2017r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Wałbrzychu